Visa meny

Nyheter

2017

23 Oktober 

Uppsala Vaccinationsbyrå fyller 45 år!

Vi vill fira vår födelsedag med er genom att bjuda på fika till ett värde av 65 kr på Ofvandahls kafé. Erbjudandet gäller alla som vaccinerar sig hos oss! Erbjudandet gäller under perioden 2017-10-23 - 2017-11-06.

29 September

Årets influensakampanj startar den 7 november.

Den årliga vaccinationskampanjen 2017/2018 mot influensa och mot allvarlig pneumokockinfektion startar den 7 november och avslutas den 28 februari 2018. Kampanjen riktar sig mot personer som är 65 år, eller äldre, samt yngre personer som har vissa underliggande sjukdomar eller är gravida.

27 februari

I nuläget ser man ingen urban spridning av gula febern-viruset. Karnevalen i Rio hålls mellan 24/2 och 4/3 och under den tiden räknar man med att många människor besöker staden samt gör turer utanför de större städerna. WHO rekommenderar därför följande:

•Gula feber vaccination 10 dagar innan avresa

•Myggskydd

•Att söka vård vid gula febern-symtom under resan och efter att ha lämnat gula febern-området

 

2016

 

31 december

Ett ökat antal fall av Dengue och Chikungunya rapporteras från Sri Lanka ( omkring 50.000 fall och närmare 100 dödsfall) och Indien. Det finns fortfarande inget effektivt vaccin mot dessa sjukdomar varför man måste se till att inte bli "myggbiten" med hjälp av myggmedel, "täckande klädsel" och eventuellt myggnät om man inte sover i air-condition rum. 

27 december

Risken för Malaria har minskat i Nicaragua varför malariaprofylax inte längre generellt rekommenderas. Till området Atlantico Norte dvs nordöstra delen finns dock forfarande rekommendationen med malariaprofylax. Myggmedel bör användas för att minska risken för Dengue, Zika och Chikungunya som föreligger i Nicaragua.

1 december

Influensa säsongen har börjat i Sverige enligt Folkhälsomyndigheten. Även i övriga Europa rapporteras fler fall och väntas öka kommande veckorna och förmodligen som vanligt nå en topp i januari-februari. Personer över 65 år, gravida och de med vissa kroniska sjukdomar rekommenderas att vaccinera sig men förstås även andra grupper för att "undgå" en infektion som ofta gör att man blir "sängliggande" och febrig i en vecka eller mer. Efterföljande komplikationer är också vanliga.

 

10 november

Japansk Encefalit sprider sig i Myanmar /Burma/. 170 har insjuknat o 19 har avlidit. De flesta som reser till Burma gör en ofta en rundresa och bör överväga vaccination. Kontakta Vaccinationsbyrån i god tid.

5 november

Från Brasilien (nordöst om Sao Paolo) rapporteras att många apor har dött av Gula Febern och man har påbörjat en allmän vaccinationskampanj till befolkningen. Man har även infört ett tvång för turister till det området att vara vaccinerad.

2 november

Det är inte helt ovanligt att man kan  få lunginflammation efter eller i samband med influensa. Det finns 2 vacciner som förekommer på marknaden med helt olika verknings-mekanismer.

Pneumovax ger inte skydd mot lunginflammation utan mot komplikationerna efter denna såsom ex.v. blodförgiftning.

Vaccinet ger ofta upphov till feber, svullnad och rodnad vid injektionsstället.

Bör förmodligen inte  ges mer än en gång !

Prevenar 13 skyddar mot lunginflammation. Ger mer sällan feber men ibland svullnad och rodnad vid injektionsstället. Kan upprepas men har lång skyddseffekt som dock inte är fastställd.

Vaccinationsbyrån rekommenderar följande:

 Icke tidigare Pneumovax vaccinerad :  Prevenar 13 och tidigast 8 veckor senare Pneumovax

 Tidigare Pneumovax vaccinerad: Prevenar 13 ges tidigast ett år efter senaste Pneumovax vaccinationen.

Kontakta ”Den hĂ€r e-postadressen skyddas mot spambots. Du mĂ„ste tillĂ„ta JavaScript för att se den.” om ni har frågor.

 

2 november

Influensa kan man drabbas av flera gånger under livet. En genomliden influensa skyddar inte mot förnyad infektion då viruset ändras genom ”mutation” från ett år till ett annat, Sjukdomen kan framförallt vara mycket allvarlig för äldre och de som tillhör en riskgrupp. Numera föreligger även rekommendationer att gravida efter graviditetsvecka 16 bör vaccineras. Vi börjar 9 november att ge kostnadsfria vaccinationer till ålderspensionärer och vissa riskgrupper.

Vaccinet

I vaccinet som ges med injektion ingår 3 olika virusstammar som förekommit tidigare under året på södra halvklotet.

För barn (2 – 17 år) finns ett ”näsdroppvaccin” som innehåller 4 stammar.

Tidpunkt för vaccination

Influensa fallen brukar öka i december och i allmänhet når sin topp januari/februari. Eftersom vaccinet har störst effekt de första 3-4 månaderna är lämplig tid mitten/slutet av november och början av december.

Kontraindikation för vaccination

Äggallergiker bör endast vaccineras på sjukhus där bättre möjlighet finns att behandla akuta komplikationer till själva vaccinationen.

Pågående infektion med feber gör att man bör skjuta upp vaccinationen.

Skyddseffekt

Vaccinet ger aldrig 100% skydd – sämre skydd hos äldre. Om man ändå får influensa får man den lindrigare. Den som redan är smittad av influensa vid vaccinationen blir inte sjukare av vaccinet. Om man har nedsatt immunförsvar pga sjukdom eller medicinering ger vaccinet begränsat skydd.

Biverkningar

Svullnad, ömhet på injektionsstället är vanligt förekommande. Feber är mer ovanligt.  Man kan inte få influensa av vaccinet.

22 oktober

Influensa insjuknandet är fortfarande mycket låg i Sverige och Europa. Under vecka 41 rapporterades 7 fall av Influensa i Sverige vilket är normalt för årstiden. Södra halvklotet fortsätter influensan av avta och ingen större epidemi har tidigare under året rapporterats.

Influensa aktiviteten brukar nå sin topp i Sverige i januari/februari. Eftersom skyddseffekten är endast 3-4 månader hos de som är över 65 år bör man inte vaccinera sig för tidigt. Vaccinationsbyrån rekommenderar att man ej tar den förrän i slutet av november eller början av december. Det är dock ide' att följa våra och medias rapporter.

Vaccinationsbyrån börjar att ge kostnadsfria Influensa/Lunginflammations vaccinationer 9 november.

 

 

12 oktober

 Ett ökat antal fall av kikhosta rapporteras i Sverige. Hittills i år har 349 fall konstaterats varav 51 bland spädbarn - drygt 30 fall i Uppland jämfört med 12 fall under föregående år. Kikhosta är en mycket smittsam sjukdom men nästan alla barn i Sverige är vaccinerade utom de yngsta. Därför går Folkhälsomyndigheten ut med att rekommendera vaccination redan från 10 veckors ålder.  Modern kan ge skydd till det nyfödda barnet med att vaccinera sig i sista trimestern med en kombinationsspruta innehållande Kikhosta,Stelkramp och Difteri.

25 augusti

En landsomfattande epidemi av Japansk Encefalit har brutit ut i Myanmar (Burma) med ett tjugotal dödsfall. Myanmar har tidigare år endast rapporterat ett fåtal fall.

Indien fortsätter att rapportera om epidemier av Japansk Encefalit och flertal dödsfall.

 

 

5 augusti

I nordöstra Indien /Assam/ förekommer en epidemi av Japansk Encefalit med drygt ett 60-tal dödsfall och 300 insjuknade som i de flesta fallen får men för livet.Det är framförallt under regnperioden som epidemier uppstår. Ett bra vaccin finns men man måste också undvika myggstick.

 

10 juli

Dengue feber är ett växande problem utanför Europa. Under år 2015 insjuknade drygt 120.000 personer /konstaterade fall/ i Thailand och över 100 avled. Vacicin /Denguvaxia/ används nu på licens i 5 länder men resultaten är tyvärr inte övertygande. Reser man utanför Europa måste man skydda sig mot myggor /kläder, nät och myggmedel/.

 

10 juni

En Gula Feber epidemi har inneburit att vaccinet håller på att ta slut i världen. Det är framför allt i Angola sjukdomen har spridit sig. Omkring 3000 har insjuknat och mer än 300 har avlidit. Gula febern finns av och till i 34 länder i Afrika och 13 länder i Sydamerika. På grund av epidemien i Angola har den "blossat" upp i Kongo, Mauritanien, Etiopien och Kenya. Kina har fått 11 fall från Angola. Den sprids via infekterade myggor och inkubationstiden är 3-6 dagar och det finns ingen behandling. Dödligheten är hög. Om ni skall till ovanstående länder kontakta Vaccinationsbyrån så snart som möjligt - vi har vaccin fortfarande.

 

 

 

31 mars

En gulsotsepidemi /Hepatit A/ har utbrytit i Mombasa - Kenya.Det är sannolikt att infektionen sprids via vatten. En vaccination ger i stort sett 100% skydd även om den ges nära avresan.

Kolera epidemi rapporteras från Dominikanska republiken.

Under mars månad har ett tio-tal människor blivit bitna av Rabies

smittade djur (katter, tvättbjörnar, rävar) i USA.

 

28 mars

Det stora utbrottet av Gula Febern fortsätter i Angola. Sedan december 2015 har mer än 1400 människor smittats och mer än 200 har avlidit - de flesta runt huvudstaden Luanda. Smittan sprids med mygga. Vaccinationen ger bra skydd och resenärer till Angola (alla över 9 månader) måste vaccineras om det ej föreligger starka kontraindikationer. Att undvika myggstick är viktigt med myggmedel och impregnerade myggnät.

 

 

 

 

11 februari

Dengue feber är vanligt förekommande i Thailand. År 2015 konstaterades 140.000 fall varav 140 dödsfall. Flest fall har rapporterats från Bangkok området. Inget vaccin finns ännu. Skydd mot myggstick (se "nyheter 4 februari"!) är det enda effekiva medlet för att undvika sjukdomen.

 

11 februari

Tjeckien hade förra året flest fall av TBE i Europa - 351 fall varav flera dödsfall. TBE är vanligt förekommande i Östeuropa.

 

10 februari

Från Toscana/Florens rapporteras om en Meningit epidemi (hjärnhinneinflammation). Tolv fall har hittills i år insjuknat i denna mycket allvarliga sjukdom. Inkubationstiden är mellan 4-10 dagar. Smittan sprids från människa till människa och behandligen med antibiotika är inte alltid framgångsrik. Vaccin mot sjukdomen finns.

4 februari

Influensa fallen ökar i hela landet och många har har blivit allvarligt sjuka.  Man förväntar sig att fler fall insjuknar de kommande veckorna så toppen är inte nådd. Hittills har knappt 100 patienter med influensa behövt intensivvård. Det är således fortfarande idé att vaccinera sig.

Zika virus insjuknandet verkar öka i flera länder i Syd- och Mellanamerika inkl. Karibien. Titta gärna på  denna referens från WHO "who.int/emergencies/zika-virus/en". Några länder har tillkommit sedan förra veckan. Gravida får rekommendation att inte åka till dessa länder...... men det finns forfarande ingen förklaring till sambandet mellan Zika-insjuknande och risk för fostermissbildning i form av "mikrocephali = liten hjärna". Zika virus har funnits under många år men man har inte sett denna form av fosterskada märkligt nog ! Det finns inget vaccin mot Zika virus och det är således väldigt viktigt att använda "myggmedel" - egentligen oavsett resmål utanför Europa. Blir man inte stucken av myggor bärande olika typer av sjukdomar får man inte ex.v. Zika, Malaria, Dengue eller Chikengunya. Alla dessa sjukdomar finns utanför Europa.  Vaccinationsbyrån säljer, som enda mottagning i Uppsala, ett myggmedel som fått högsta "rankningen" i "Testfakta" 2015. Medlet heter "Mygg och Fästing" och finns både i spray- och roll-on creme. Medlet är verksamt mot mygg, broms och älgfluga och minskar risken för bett av fästing. Det är också testat på myggor som bär på virus av tropiska sjukdomar som Zika, Malaria, Dengue och Chikengunya.

Den aktiva substansen är ett extrakt ur Citroneukalyptusolja,har låg toxicitet,är lätt biologiskt nedbrytbar samt produceras under fair-trade förhållanden. Jämfört med medel som innehåller ex.v DEET har studier visat att medlet tas upp av kroppen betydligt mindre än DEET preparat. Medlet är godkänt i Storbritannien att användas på små barn från 6 månaders ålder samt är ett lämpligare alternativ för gravida.

 

15 januari

I maj 2015 rapporterades i Sydamerika första fallen av Zika virus som sprids via mygga. Symtomen är influensaliknande med feber, huvudvärk, muskelsmärtor och liknar Dengue. Inkubationstiden är omkring en vecka och vanligtvis övergående på en vecka utan antibiotika (Virus !) utan endast symptomatisk behandling är aktuell. Sjukdomen har nu spridit sig till hela Mellanamerika, Västindien och Sydamerika. I Brasilien finns det en stark misstanke om att viruset kan ge upphov till missbildningar och då framförallt "microcephali" dvs hjärnmissbildning och medföljande mental handikapp. I USA går CDC,motsvarande "Folkhälsomyndigheten", ut med en varning att gravida bör undvika att resa till dessa länder. Reser man dit och är gravid måste man på alla sätt undvika myggstick genom att använda myggmedel, "heltäckande kläder" framför allt dagtid då det inte finns något vaccin mot sjukdomen.

2015

19 december

Under helgerna har vi öppet Måndag-Tisdag 21-22 dec  10-19,Onsdag 23 dec 10-16, Måndag-Onsdag 28-30 dec 10-19, Lördag 2 jan 12-15 (bokat/obokat), Måndag 4 jan 10-19, Torsdag 7 jan 10-19, Fredag 8 jan 10-17,Lördag 9 jan 12-14.  Därefter har vi öppet som vanligt - således Måndag-Torsdag 10-19, Fredag 10-17 och lördag 12-14.

 

13 december

Nu rapporteras fler fall av Influensa i hela Europa inklusive Sverige. Förmodligen blir det en liten topp i slutet av året men de flesta fallen kommer sannolikt som förr om åren i januari-februari. Det är hög tid att vaccinera sig framförallt om man är över 65 år eller tillhör någon riskgrupp - kostnadsfritt. Detsamma gäller gravida efter graviditetsvecka 16.

1 december

Vi har ett fåtal doser av Fluenz Tetra, ett influensavaccin som man droppar i näsan. Det är avsett för barn mellan 2-17 år.Denna vaccination skall ej ges till barn som har äggallergi. Med denna vaccination undviker man sålunda ett stick.

 

29 november

Fram till 22 oktober har det i Sverige konstaterats 235 fall av TBE . Detta är en kraftig uppgång jämfört med 2014 då 178 patienter behandlades. I Uppsala konstaterades 46 fall  att jämföras med 19 fall under hela året 2014. Orsaken till denna uppgång är inte klarlagd.

Reser man till ett flertal länder i Sydostasien är det inte alldeles lätt att veta hur stor risken är för malaria i de olika länderna. Det finns en verkligt bra sight som ger en bra över-sikt om malariasitationen. Titta in på "www.map.ox.ac.uk/explore/countries" för att se hur stor risken är.

17 oktober

Prevenar ,pneumokockvaccin, dvs mot lunginflammation, vissa öroninfektioner och hjärninflammationer ingår nu i "Högkostnadsskyddet" och subventioneras för patienter med nedsatt immun-försvar samt till patienter över 65 år med svåra kroniska sjukdomar som löper risk att drabbas av allvarlig lunginflammation och dess komplikationer.Vi skriver då ut recept som man får hämta på Apotek. "Recept- och Stickkostnaden" är 150 kronor. Prevenar har funnits lång tid på marknaden och till en början gavs det endast till barn. Skyddseffekten är god och sannolikt behöver man aldrig omvaccineras. Fördelen med Prevenar är att den skyddar mot själva lunginflammationen jämfört med de tidigare vaccinerna som inte skyddar mot lunginflammationen utan endast dess komplika-tioner. Dessa "gamla" vacciner skall endast ge max. 2 ggr, då skyddseffekten går drastiskt ned vid ytterligare vaccinationer.

 

Influensa läget är mycket lugnt i Sverige, hela Europa och Nordamerika. Under vecka 41 rapporterades endast 3 laboratorieverifierade fall av influensa i Sverige. Det är inte medicinskt motiverat att vaccinera sig förrän i slutet av november-december då "toppen" av antal fall brukar komma i januari-februari och vaccinet har den bästa skyddseffekten i 3 månader. Folkhälsomyndigheten och Landstingen går därför ut med rekommendationen att tidigast vaccinera sig 3 november. Det datumet börjar vi att vaccinera även om det troligen är i tidigaste laget.......

10 september

I Sverige har man konstaterat 140 fall av TBE under 2015 och av dessa var det 83 i augusti jämfört med 56 fall de senaste åren. I Uppsala med omnejd rapporteras 27 mot förra årets 11. Om man vistas mycket i skog och mark bör man absolut vaccinera sig. "Säsongen" för fästingar kan hålla på till snön faller.

 

7 september

Nya rapporter kommer från Bali om Rabies ...... Hittills i år har 14 avlidit (att jämföras 1 2013 och 2 2014). Undvik kontakt med hundar ! Om man kommer att vistas längre tid veckor/månader bör Vaccinering övervägas. 

6 september

Denna vecka kommer Vaccinationsbyrån att få in BCG vaccin /tuberkulos/. Det har varit slut sedan maj månad i hela Sverige på grund av produktionssvårigheter. Innan man kan vaccinera sig måste man testa sig med PPD . Det tar 48-72 timmar innan man kan avläsa detta test. Dessförinnan får man inte vaccinera sig mot BCG. Om man således vill/bör vaccinera sig mot TBC måste PPD test göras /undantaget barn under tre år/.Vaccinationsbyran kommer att utföra PPD tester måndag/tisdag och BCG vaccinering fredagar - Maila gärna oss om du vill boka tid ! Vi har tills vidare begränsad tillgång på dessa vacciner.

Grundvaccinering mot Rabies har hittills gjorts med 3 vaccineringar, första 2 doserna med en veckas mellanrum och den tredje dosen 3-4 veckor efter den första. Nu har bra studier visat att alla 3 doser kan tas inom en vecka.

På samma sätt har studier visat att Grundvaccinering mot Japansk Encefalit / 2 doser/ kan göras med kortare intervall än en månad. De två doserna kan tas med en veckas mellanrum och samma skyddseffekt uppnås.

 

4 september

En kolera epidemi har utbrytit i Tanzania . Mellan 15 aug - 3 sept har man konstaterat 815 fall  fr.a. i Dar es Salaam och 13 dödsfall. Risken att få sjukdomen som tillfällig turist är begränsad men helt beroende hur omfattande epidemien blir. Det finns ett drick-vaccin, Dukoral, att tillgå som ger bra skydd och ett visst skydd mot "Turistdiarre".

 

 

7 augusti

Vietnam rapporterar ökat antal Rabies fall....... Första halvåret 2015 har 26, de flesta barn, avlidit i denna sjukdom. Det samma gäller Bali där också fler dödsfall har inträffat ( 2 2014 jmf med 12 2015). Om man tänker vara på dessa platser under längre tid bör man överväga vaccinera sig - 3 vaccinationer med början 1 månad innan avresan. Kommer samtidigt fler än en som önskar vaccinera sig ger Vaccinationsbyrån ett billigare pris (500 kr istf 800 kr).

 

25 juli

Nepal har drabbats av Tyfoid feber epidemi varför resenärer dit bör vaccinera sig, tänka på vilken mat man äter, vattnet man dricker och den personliga hygienen.

Dengue feber har blivit ett allmer globalt problem. Från Brasilen rapporteras under detta år 1.250.000 fall av misstänkt sjukdom och närmare 400.000 konstaterade fall. Myggorna som sprider denna sjukdom finns dagtid och i städer. Inget vaccin eller behandling finns - undvika myggstick är den enda "profylaxen" ännu så länge.

 

20 juli

Haij- och Umrahhögtiderna infaller detta år 22-25 september. De Saudiska myndigheterna kräver för inresa/visum  Meningokock vaccineringför alla över 2 år. Vaccineringen skall ges 10 dagar innan inresa och den får inte vara "äldre" än 3 år. Polio krävs av inresande från polio- drabbade områden exempelvis Pakistan, Afganistan och en del afrikanska länder. Det är också viktigt att se över sitt Mässling,Påssjuke o Röda hund skydd - det gäller framförallt de yngre barnen men ett flertal vuxna har endast vaccinerat sig en gång. Rekommendabelt är förstås Hepatit A-B vaccinering. Malariariskenär liten men stor risk för Turistdiarre´. Dukoralkan ge visst skydd.

18 juli

Det är många nu som flyr Sverige till solen. Ett attraktivt resmål är Turkiet. Innan man reser dit bör man vaccinera sig mot Hepatit A+B men om man får tag i en sista-minut resa hinner man ofta inte med denna vaccinering som skall tas 2 ggr innan avresan gärna med en månads intervall. Däremot kan man ta Hepatit A precis innan avresan. Om man inte hinner med Hepatit B bör man tänka på att det är vanligt med Hepatit B i Turkiet. Undvik piercing, tatuering, rakstugor och förstås oskyddat sex. I Turkiet är det vanligt före-kommande med Turist-diarre´. Det är inte alltid så lätt att undvika "magsjuka". Tänk dock på följande # Var noga med handhygienen # ha sunt förnuft med er när ni går på restaurant.... Ät inte det som ni inte skulle äta i Sverige.......# om ni bor på all-inclusive försök vara bland de första vid buffén. Den lagas/tas fram ofta flera timmar innan.....Ät gärna kokt o välstekt mat (kycklingen får inte ha råa/rosa köttpartier). # Gå på välbesökta restauranter.... # Fräscha grönsaker är ett sjävklart val # Buteljerat vatten är ett måste # Låt inte barnen plaska/bada för länge i poolen. Om de får i sig förorenat vatten är det lätt att få problem med magen. Risken finns även för öroninfektioner.

Det finns ett förebyggande drickvaccin Dukoral /koleravaccin/ som har en viss skyddseffekt mot magsjuka - ETEC /Toxinbildande colibakterier/. Den tas som en "drink" vid två tillfällen innan avresan om man inte tagit den tidigare (inom 5 år). Då räcker det ofta med en "drink" innan. Det är framför allt personer som tar syra-nedsättande mediciner som bör ta Dukoral men även övriga resenärer som vill försöka undvika "mag-sjuka" rekommenderas den. Tyvärr finns det många andra bakterier/virus som kan förorsaka diarréer som Dukoral inte skyddar mot exempelvis "vanlig" salmonella.

 

23 juni

Mer än 400 fall av Dengue feber har behandlats på KrabiThailand sedan januari 2015 och ett dödsfall under den tiden. Det finns fortfarande inget vaccin utan man måste skydda sig mot denna myggburna sjukdom med insektsmedel. Myggorna som bär på Dengue förekommer i städer och under dagtid.

 

23 juni

Under våren januari-maj 2015 har Malaria fallen ökat i Goa, Indien. 600 fall rapporterades under hela 2014 men under enbart de första månaderna 2015 har 650 fall behandlats.Det finns anledning att tro att antalet är betydligt fler. Åker man dit efter regnperioden juni-oktober bör man överväga malariaprofylax. Hittills har man ej ansett detta nödvändigt. Motsvarande tid januari-maj 2015 har man konstaterat mer än 212 tusen fall av Malaria  Madagascar varav 200 dödsfall.

 

20 juni

Polio minskar drastiskt i världen detta år tack vare massiv vaccinering. Detta år rapporteras endast fall från Pakistan /24 fall/ och Afganistan /3 fall/ således endast 27 fall.Tidigare år fanns fall i Nigeria, Somalia, Irak, Syrien och ytterligare några afrikanska länder.Polio är en mycket smittsam sjukdom via person-person kontakt.Det är främst barn som drabbas och därav namnet "barnförlamning" som sjukdomen kallas. Ofta får infekterade personer inga symtom men den kan leda till förlamningar framför allt i benen men även andra kroppsdelar exempelvis andningsmuskulaturen. Det finns inget bot men sjukdomen förhindras effektivt med vaccination. I början av 50-talet drabbades Sverige av en svår epidemi varför man påbörjade allmän vaccinering.

13 maj

Åker man till Vietnam bör man överväga Hepatit B vaccinering. Vietnam har ovanligt många infekterade patienter - tio till 20 % av landets befolkning är infekterad. Hepatit B kan förorsaka levercancer och skrumplever. Vaccinering anses vara den bästa metoden att förhindra smitta. För att få ett bra skydd ges vaccinationen vid 2 tillfällen med en månads mellanrum innan avresan och en vaccination 6-12 månader därefter.

11 maj

Bali har haft många hundar med Rabies. En kampanj med vaccinering av dessa har pågått under några år och antalet människor som blivit hundbitna och fått rabies har blivit färre. Nu rapporteras att antalet har stigit och dessutom har man inget vaccin längre. Åker man till Bali under längre tid, flera veckor; bör man vaccinera sig. Vaccinationsbyrån erbjuder ett reducerat pris på rabiesvaccinering om mer än en vaccinerar sig samtidigt.

Indien är det land som har flest rabiesfall i världen.

3 maj

Fästingsäsongen har börjat !! Det är hög tid att påbörja eller fullfölja TBE vaccinationen omgående. Tänk på att om du börjar att vaccinera dig skall det gå helst en månad mellan vaccinationerna. Två vaccinationer ger ett mycket bra skydd för denna säsong. Om ni har tagit tidigare och om ni inte vet om ni bör ta en till, så maila oss - Den hĂ€r e-postadressen skyddas mot spambots. Du mĂ„ste tillĂ„ta JavaScript för att se den.

23 febr

 Tyfoid feber som smittar via mat och vatten har utbrytit i Uganda /Kampala.2 dödsfall rapporteras. Oavsett om man är kortare eller längre tid i dessa områden bör man vaccinera sig - antingen med injektion eller med tabletter.

Dengue virus som smittar via mygga blir allt vanligare. Man räknar med att 400 miljoner människor drabbas varje år. Myggan "uppträder" dagtid även i stadsmiljö i stort sett hela världen utanför Europa även om man haft ett fåtal fall i Sydeuropa. Fortfarande finns inget vaccin utan endast skydd med myggmedel etc.

Mässlingsfallen har ökat framför allt i USA och delar av Europa. De flesta i Sverige är vaccinerade även om vissa grupper undviker att göra det av olika anledningar. Om man skall resa med spädbarn utomlands bör Vaccinationsbyrån/BVC kontaktas för diskussion om tidigareläggning av vaccinationen.

 20 jan

Antal fall av Influensa har stigit under de sista veckorna och är högre än motsvarande tid 2014. Det finns vissa indikationer att årets epidemi kan bli värre än föregående år. Det finns virustyper som cirkulerar i världen som är okänsliga för vaccinet. Man vet dock inte vilka stammar som får störst spridning i Sverige. Det enda man kan göra är att vaccinera sig snarast då det finns endast en typ av vaccin att tillgå i Sverige.

 

2014

13 Dec

Våra öppettider under jul och nyår

2014 Lördag 20 Dec 12-15, Måndag 22 Dec  10-19, Tisdag 23 Dec  10-15, Lördag 27 Dec  12-15, Måndag 29 Dec  10-19, Tisdag 30 Dec 10-19

2015 Fredag 2 Jan 10-17, Lördag 3 Jan 12-14, Onsdag 7 Jan 10-19, Torsdag 8 Jan 10-19, Fredag 9 Jan 10-17, Lördag 10 Jan 12-14

Lördagar tar vi emot bokningar och drop-in !  När ni bokar tider glöm inte bekräfta tiden !

När ni ställer någon fråga - glöm inte att fylla i Captcha uppgiften innan ni skickar iväg frågan !

7 Dec

En viss ökning av Influensa fall i Sverige har rapporterats till Folkhälsomyndigheten de sista veckorna. Det gäller även övriga Europa. WHO rapporterar att Kanada har fått en epidemi av influensa. Skall man besöka sina gamla föräldrar under jul/nyår bör man överväga att vaccinera sig. Erfarenhetsmässigt ökar fallen i slutet av december. Reser man till ex.v Thailand kan det också vara ide att vaccinera sig då vid hemkomsten en epidemi vara under uppsegling.

Chikungunya som sprids via mygga ökar framförallt i Västindien och Mellanamerika men även i Franska Polynesien. Nästan en miljon misstänkta och bekräftade fall har konstaterats med 200 dödsfall. Det finns inget vaccin utan man måste skydda sig mot myggstick.

8 nov

Fortfarande låg aktivitet av Influensa rapporterat i Sverige /totalt under innevarande säsong 13 fall/ och i övriga Europa. Under vecka 44 konstaterades endast 4 fall i Sverige varav 2 fall i Uppsala. Det kan dock vara ide´att fundera på att vaccinera sig framför allt om man tillhör någon av riskgrupperna, över 65 år eller gravida i andra och tredje trimestern. Man räknar dock fortfarande att en eventuell epidemi kommer först i december och når sin kulmen i februari.

Vaccinationsbyrån kommer gärna ut till företag/skolor och vaccinerar.

 Sjutton fall av Japansk Encephalit har diagnosticerats i Taiwan under detta år. Således låg risk men om man har för avsikt att vistas där under längre tid - månader - bör vaccination övervägas.

 

2 nov

Man har konstaterat 13.567 fall ( 4951 dödsfall) av Ebola i 8 länder. Det är framförallt Guinea, Liberia och Sierra Leone som drabbats. Det finns inget vaccin mot denna fruktade sjukdom. Ebola sprids via kontakt med kroppsvätskor.

30 okt

Influensa fallen var få fram till 26 okt i Sverige (och även i resten av Europa). Sedan vecka 40 har totalt endast 3 fall av Influensa A och 3 fall av Influensa B konstaterats i Sverige. Denna låga aktivitet är förväntad men influensafallen väntas öka i slutet av december och nå sin topp i Januari-Februari. Emedan skyddseffekten av vaccinet avtar efter 3 månader är det inte rekommendabelt att ta vaccinet förrän i slutet av oktober-november. Vaccinationsbyrån har vaccin mot kommande influensa - som vanligt får ålderspensionärer, vissa riskgrupper och "gravida efter vecka 16" kostnadsfritt vaccinet.  

1 okt

Ett ökat antal av MERS-CoV dvs Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus rapporteras från SaudArabien - drygt 700 fall varav mer än 300 avlidna. Symtomen varierar från vanlig förkylning till lunginflammation och andningssvårigheter. Man vet inte på vilket sätt infektionen överförs - kameler är faktiskt misstänkta att överföra smittan till människa ! Det finns inget vaccin. Trots allt är risken liten att smittas vid resa till Arabiska halvön. Att undvika kontakt med människor med övre-luftvägssjukdom, att tvätta händerna ofta och att undvika närmare kontakt med djur är lämpliga åtgärder. Inget fall har konstaterats i Sverige.

 

16 sept

Indien är det land som troligtvis som har flest Rabies hundar / var god se rapport 1 juni/. Man räknar med att där finns omkring 30 miljoner "gathundar" varav ett flertal bär på smittan.En tredje del av rapporterade dödsfall i världen /18-20 tusen/ härrör sig från Indien. Rabies kan smittas vanligtvis genom hundbett men det finns ett fåtal fall rapporterade av bett från andra djurslag ex.v. fladdermöss (fr.a i Sydamerika), katt och apor. Inkubationstiden varierar - vanligvis är den mellan 20-60 dagar men kan vara 5 dagar till 1 år. Skall man vistas under längre tid /månader/i Indien framför allt på landsbygden bör man överväga att vaccinera sig innan avresan. Det gäller på samma sätt vid lång vistelse i hela Asien, Afrika och Mellan- o Sydamerika.

 

16 aug

I många stater i USA rapporteras fall av Kikhosta - ex.v Kalifornien hade under 2 veckor under juli 760 nya fall. Barn får vanligtvis vaccin genom BVC. Gravida kvinnor bör se över sitt skydd i 3:e trimestern för att skydda det blivande barnet. 

Ny Meningit epidemi i Etiopien /tillhörande meningitbältet/. Det finns ett bra vaccin som bör ges vid vistelse där.

Ebola epidemin är ej under kontroll. Fler fall i Västafrika men även Kenya är i riskzonen för spridning. 

Ökat antal fall av Dengue feber rapporteras framför allt från Syd o Mellanamerika men Dengue finns även i Asien. Myggmedel är det enda skyddet.

 

3 aug

Japansk encefalit sprider sig i Indien framför allt i nordvästra delen/Assam o VästBengalen/. Närmare 1500 har insjuknat /mörkertalet dock stort/ och ett flertal dödsoffer. Skall man till dessa trakter /landsbygden värst drabbad/ bör man överväga att vaccinera sig. Grundvaccineringen är 2 doser med 4 veckors intervall /kortare intervall ger bra skydd också/. I Nordvästra Vietnam rapporteras också om många fall av Japansk encefalit. 

 

2 aug

Ebola virus sjukdomen skördar allt fler dödsfall. Hittills /27 juli/ har 729 avlidit men nästa det dubbla antalet har insjuknat i Guinea, Liberia, Nigeria och Sierra Leone. Inkubationstiden är 2-3 veckor. Symtomen är feber, muskelsmärtor och huvudvärk och kan likna andra virussjukdomar. Den följs av kräkningar, diarreer, njur- och leverpåverkan och blödningar. Smittvägen är kontakt med kroppsvätskor eller blod. För närvarande finns inget vaccin och behandlingen är symtomatisk. Risken är liten för resenärer att ådra sig sjukddomen om man inte sköter och har nära kontakt med sjuka människor.

30 juni

Hepatit B och C är vanligt  förekommande i Bulgarien och Rumänien. Man räknar med att 5-6% av befolkningen har Hepatit B. 60% av Europas fall finns i dessa länder. Hepatit B men inte Hepatit C kan man vaccinera sig emot ex.v med kombinationsvaccinet Twinrix. Man bör vaccinera sig 2 ggr innan avresan med början 1 månad innan för att få skydd. En tredje skall tas 6-12 månader efter första sprutan och den ger ett 30-årigt skydd mot Hepatit A /förekommer i dessa länder/ och Hepatit B. 

 

15 juni

Dengue är ett virus som sprids via myggor och finns överallt i Sydostasien, Indiska subkontinenten, Central och Sydamerika, Karibien men mer ovanligt i Afrika. Det är framförallt efter regnperioderna dessa myggor ökar i antal. Myggorna finns under dagen och även i stora städer - jmf med Malariamyggan som till största delen förekommer i skymningen/gryningen och på landsbygden/djungelområden. Inkubationstiden är mycket kort 3-8 dagar och man insjuknar vanligtvis med feber, huvudvärk, muskel och led smärtor. Efter ett par dagar - någon vecka tillfrisknar man vanligtvis. Det är ovanligt att man får den "haemorrhagiska" formen som kan vara fatal. Har man en gång haft Denguefeber säger vissa att risken är större att få den komplikationen. Inget vaccin finns att tillgå för närvarande även om ett vaccin ligger i "pipelinen". Skydd mot myggor är viktigt !

 

1 juni

Rabies är en sjukdom som sprids framförallt av hundar men även av fladdermöss och i sällsynta fall av apor och katter. Det är genom bett av dessa djur men mer sällsynt även genom saliv från ett sjukt djur. Fallen har ökat framförallt i norra delen av Vietnam, Indien, Indonesien (Bali) men även andra länder i Sydostasien. Skall man vistas under längre tid i dessa länder speciellt på landsbygden bör man överväga att vaccinera sig. Alla som skall hålla på med djur i synnerhet. Familjer med barn som flyttar till något av dessa länder bör absolut vaccineras.  Vaccinet ges vid tre tillfällen (dag 0,7, 21-28). Om man inte vaccinerar sig och blir biten av hund /Cyklister är i farozonen!!/ bör man omedelbart tvätta/skrubba såret med tvål o vatten och har man minsta misstanke att hunden kan ha rabies bör sjukhus uppsökas och Immunoglobulin /RIG/ och vaccin ges. Det är dock få sjukhus i dessa länder som har immunoglobulin. De som är vaccinerade innan bör på samma sätt rengöra såret och få vaccin. Det är dock inte så bråttom att få vaccinet och ingen har avlidit som tidigare vaccinerat sig även. Inkubationstiden är vanligtvis 20-60 dagar men kan vara betydligt längre. Symptomen kan vara huvudvärk, feber, "vattenskräck" och konvulsioner som leder till döden om man inte i tid fått ovanstående behandling.

Tyvärr är vaccinet dyrt men nya vaccinmetoder är i "pipelinen" vilket kan göra vaccinet betydligt billigare.

 

21 maj

Chikungunya är en virussjukdom som sprids av myggor men "mellanvärd" kan vara däggdjur/fåglar. Dessa myggor är mest aktiva under morgonen och under skymningen.Inkubationstiden är en vecka. Symtomen är hög feber, huvudvärk och ledvärk och kan initialt likna symtomen vid Dengue. Det finns inget vaccin varför man måste skydda sig mot myggor.Ingen medicin finns utan behandlingen går ut på att lindra symtomen. Sjukdomen är utbredd framför allt i Sydostasien,Indien, Sydamerika inklusive Västindien och Afrika - således mer eller mindre i hela världen (även Europa har haft fall). Dödsfall finns beskrivet men de flesta fallen blir friska men det kan ta månader upp till år.

13 jan

Influensan har nu tagit "fart" i Sverige på samma sätt som föregånde år i januari och når förmodligen sin topp i februari. Vi rekommenderar i första hand de som är ålderspensionärer, gravida fom 2:a trimestern och vissa riskgrupper att vaccinera sig och då är det kostnadsfritt. Även yngre och barn från 1 års åldern kan vaccinera sig. Till barnen har vi ett speciellt vaccin /Fluenz/ som "sprayas" i vardera näsborren - detta vaccin har använts flera år i USA.

 

 

2013

13 okt

Influensa vaccin ges fr.o.m 14 oktober på mottagningen. Vissa grupper får vaccinet kostnadsfritt. Dessa är # personer över 65 år # gravida  i andra o tredje trimestern dvs efter vecka 16 # personer med kroniska sjukdomar som ex.v kronisk hjärt/kärl sjukdom #instabil diabetes mellitus # kraftigt nedsatt immunförsvar # lever/njursvikt # svår astma # extrem fetma # neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen # barn med flerfunktions-hinder.

12 okt

Helgen 19 - 20 oktober är vi på Resemässan på Fyrishov och informerar om vaccinationsbehovet till olika länder. Vi har förstås möjlighet att vaccinera och ger "mässpris" på Hepatit A+B (Twinrix), TBE och Influensa. Uppsala billigaste priser !!

6 okt

Kolera har brytit ut i Mexico.

5 okt

Dengue blir allt vanligare i Indien ! Till dags dato har nästan 20.000 fall rapporterats med flera dödsfall. Den värst drabbade staten ar Karnatha i söder 5.500 fall och 12 dödsfall. Även Delhi rapporterar tusental fall.  Pakistan har fått fler fall under detta år.

29 sept

Pneumokocker är en vanlig luftvägsbakterie som kan ge upphov till lung-, hjärnhinne-, öroninflammation men även blodförgiftning. Risken att insjukna ökar med stigande ålder men även barn under 2 år kan insjukna. Barn har kunnat få vaccin Prevenar . Samma vaccin kan efter omfattande studier ges till vuxna gärna i samband med influensa-vaccinering. Vaccinet ges som engångsdos och har minskat sjukligheten o dödligheten i  pneumokocksjukdomen.

28 sept

Kolera epidemi rapporteras från Kuba och Iran. I båda länderna har ungefär 200 insjuknat däribland en del turister från Europa. Det finns ett bra drickvaccin Dukoral att tillgå. Det man skall tänka på är att # inte dricka kranvatten # äta väl kokt o upphettad mat # undvika sallad o grönsaker men även "råa" skaldjur som ostron # äta frukt som man skalat själv # personlig hygien

21 sept

Vaccinationsbyrån börjar att vaccinera mot Influensa 14 oktober då vi följer de nationella riktlinjerna. Influensaepidemien brukar komma med en topp i januari-februari men enstaka fall kan dyka upp i december. Då man vet att vaccinet håller max 6 månader - kanske kortare tid - är det oklokt att vaccineras för tidigt. Om man tar vaccinet i september bör man överväga att ta en till i början av året !

Om man skall på längre utlandsresa kan vi ge vaccineringen tidigare.

Dengue-feber finns framförallt nu i Sydostasien efter allt regnande. Från Laos rapporteras detta år 48.000 fall med knappt 100 dödsfall, Kambodja 13.000 fall och 40 dödsfall, Singapore 15.000 fall och 5 dödsfall, Malaysia 20.000 fall och 39 dödsfall, Thailand omkring 90.000 fall och ett hundratal dödsfall och från Filippinerna 96.000 fall och som ledde till 372 dödsfall. Dengue finns även i Afrika, Indiska subkontinenten och i Syd och Mellanamerika. Sjukdomen sprids via mygga som förekommer även i stadsmiljö och under dagtid. Ännu så länge finns det inget vaccin varför man måste skydda sig mot myggstick.

20 sept

Nu finns det i Sverige ett vaccin mot bältros /Zostavax. Det är ett väl beprövat vaccin / 12 miljoner doser/ och har använts i USA sedan 2006. Det är det enda vaccinet som finns för att förhindra bältros och smärttillstånd i samband med bältros. Det är framförallt indicerat för personer över 50 år som i de flesta fallen haft Vattkoppor. Vaccinet ingår i högkostnadsskyddet. Kom till Vaccinationsbyrån och få ett recept på vaccinet som du hämtar på Apoteket och sedan till oss och få vaccinet injicerat. Kan ges samtidigt med Influensavaccinering men ej  samtidigt med Pneumokockvaccin /lunginflammation/. Skall ej ges till gravida eller till personer med pågående cytostaticabehandling. Recept och injicering kostar 150 kr.

20 mars

Allt fler insjuknar i Dengue feber i Thailand. Under de två första månaderna har 3 ggr så många insjuknat jmf med 2012. Minst 20 stycken har avlidit.

26 febr

Flera fall av mässling - både barn och vuxna - har konstaterats i Uppsala och Stockholm. Har man vaccinerats endast en gång bör man ta en till ! Har man haft mässling behöver man ingen vaccinering.

Priser 

Här hittar ni våra priser på den 
vaccination du behöver!

Vaccinationer

FÄ vaccinrekommendationer till ditt resmÄl! Se vilka
vacciner som finns och vilka du bör ta!

 • Telefonrådgivning

  TelefonrÄdgivning

  018-71 40 00

  Vi svarar i mÄn av tid 10.00 -17. 00

  Har ni frÄgor angÄende tidigare vaccinationer gjorda av oss sÄ maila ert personnummer sÄ ger vi besked inom 2-3 dagar.

 • Företagsvaccinationer

  Företagsvaccinationer

  Vill ni vaccinera er personal?
  Eller en hel skolklass?
  Maila oss sÄ kan vi ge fördelaktiga prisförslag.

 • Drop In

   Drop In

  Måndag - Torsdag kl 10.00 - 19.00

  Fredag kl 10.00 - 17.00

  Lördagar kl 12.00 - 15.00